Ledus halles MBP ir saskaņots un saņemta būvatļauja par projektēšanas nosacījumiem

 

 

 

 

Ledus halles būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē un ir saņemta būvatļauja par projektēšanas nosacījumiem. Pašlaik notiek atklātā konkursa iepirkuma “Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Daugavas stadiona Ledus halle ir  projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkārtnē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001)  būvniecības nākamais posms. Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir 66 235 846,86 EUR, t.sk., ERAF finansējums 37 487 373,90 EUR, valsts budžeta finansējums 5 547 306,61 EUR, pašvaldības finansējums 1 500 000,00 EUR, privātais finansējums 1 725 309,70 EUR un cits finansējums.

Vizualizācijas un video materiālu sagatavoja  PA "ZALKTIS" (SIA "JR elements", SIA "MALUS architects", SIA "DR arhitekti")