LEDUS HALLE

 

 

 

 

Ir noslēgusies iesniegto piedāvājumu vērtēšana atklātā konkursa iepirkumam “Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”. 2019.gada 1.augustā piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti, bet tikai divi no pretendentiem iekļāvās pieejamā finansējuma apjomā. Vērtēšanas rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai “ARMS”.

Daugavas stadiona Ledus halle ir projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkārtnē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) būvniecības nākamais posms. Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir 66 235 846,86 EUR, t.sk., ERAF finansējums 37 487 373,90 EUR, valsts budžeta finansējums 5 547 306,61 EUR, pašvaldības finansējums 1 500 000,00 EUR, privātais finansējums 1 725 309,70 EUR un cits finansējums.

Vizualizācijas sagatavoja  PA "ZALKTIS" (SIA "JR elements", SIA "MALUS architects", SIA "DR arhitekti")