Daugavas stadiona ledus halli būvēs personu apvienība “ARMS”

 

 

 

 

Šodien, 17.septembrī, Daugavas stadionā tika parakstīts līgums ar personu apvienību “ARMS”, kura ieguva līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa iepirkumā par Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību.

“Daugavas stadiona komanda ir gandarīta, ka sarežģītais ledus halles būvniecības iepirkuma process, kas ilga vairāk kā sešus mēnešus, nu ir galā un esam parakstījuši līgumu ar būvnieku personu apvienību “ARMS”, kura sastāv no dalībniekiem SIA “ARMS Group” un igauņu uzņēmuma OÜ “RTS Infraehitus”. Būtiski, ka līgumu noslēdzām pieejamā finansējuma ietvaros par summu EUR 10 320 000 (bez PVN 21%). Mūsu galvenā uzmanība tiks veltīta līgumā noteikto termiņu ievērošanai un kvalitatīvai darbu izpildei, lai ledus halle tiktu nodota ekspluatācijā līdz 2021.gada Pasaules čempionātam hokejā. Būvniekam sešu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas ir jāizstrādā un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaskaņo būvprojekts, kā arī jāsaņem būvatļauja par projektēšanas nosacījumu izpildi. Kopējais līguma izpildes termiņš ir 18 mēneši, kas nozīmē, ka ledus halle ir jāuzbūvē gada laikā. Jāizsaka liela atzinība ledus halles būvprojekta minimālā sastāvā autoriem un kultūras un sporta kvartāla “Daugavas stadions” apbūves attīstības koncepcijas un ledus halles vīzijas autoriem personu apvienībai “ZALKTIS” (SIA “JR elements”, SIA “MALUS architects”, SIA “DR arhitekti”), kuri dokumentāciju ir izstrādājuši tādā detalizācijas pakāpē, kas būvniekam ievērojami atvieglos būvprojekta izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās iestādēs”, norāda Daugavas stadiona valdes loceklis Guntis Zālītis.

Ceļš līdz Daugavas stadiona ledus halles būvniecības līguma noslēgšanai nav bijis viegls. 2019.gada 13.jūnijā Daugavas stadiona iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru par ledus halles būvniecību, jo tika saņemts tikai viena pretendenta piedāvājums par summu EUR 19 370 000, kas būtiski pārsniedza pieejamo finansējumu EUR 10 555 000. Tika pieņemts lēmums samazināt pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības un veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, ļaujot pretendentiem izmantot savus risinājumus ledus halles fasādei un jumtam, kā arī iztulkots iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija angļu valodā, tādā veidā paplašinot pretendentu loku. Rezultātā 2019.gada 1.augustā piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti, no kuriem divi iekļāvās pieejamā finansējuma ietvaros. Personu apvienības “ARMS” iesniegtais piedāvājums atbilda visām kvalifikācijas prasībām un bija saimnieciski visizdevīgākais. Personu apvienības “ARMS” dalībnieks SIA “ARMS Group” darbojas Baltijas un Skandināvijas valstīs jau piecus gadus un viens no tā lielākajiem sadarbības partneriem ir  OÜ “Rand & Tuulberg” un meitas uzņēmums OÜ “RTS Infraehitus”. OÜ “RTS Infraehitus” ir liela pieredze industriālo, inženiertehnisko un sporta ēku būvniecībā.

Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs: “Daugavas stadions piedzīvo vērienīgas pārmaiņas, atdzimstot pilnīgi jaunā kvalitātē un ieņemot būtisku lomu Latvijas sporta un kultūras dzīvē. Hokejs un daiļslidošana ir bijusi un arī turpmāk būs nozīmīga daļa Daugavas stadiona sporta dzīvē, tāpat arī šorttreks un kērlings, kuri mājvietu atradīs vienā no diviem ledus laukumiem.”

Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis: “Latvijas Hokeja federācija ir gandarīta, ka uzsākts reāls darbs pie tik ļoti nepieciešamās ledus halles būvniecības, kas veicinās hokeja attīstību gan Rīgā, gan Latvijā kopumā. Ceram turpināt iesākto sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju un Daugavas stadionu, lai ne tikai pabeigtu ledus halles būvniecību līdz 2021.gada Pasaules čempionātam hokejā, bet arī atrastu vislabāko risinājumu ledus halles izmantošanai bērnu un jauniešu hokeja nodarbībām un sacensībām, kā arī Latvijas nacionālās hokeja izlases vajadzībām. Atgādinu, ka tieši Daugavas stadiona teritorijā tika uzbūvēts Latvijā pirmais mākslīgais ledus laukums, kur trenējās un savu meistarību kaldināja tādi slaveni hokejisti kā Haralds un Edmunds Vasiļjevi, Vitālijs Samoilovs, Arturs Irbe, Juris Opulskis, Harijs Vītoliņš, Normunds Sējējs un daudzi citi. Ticam, ka jaunā ledus halle kalpos par Latvijas hokeja tālākās izaugsmes nozīmīgu sastāvdaļu!” Līguma parakstīšanā piedalījās arī Starptautiskās Hokeja federācijas (International Ice Hockey Federation) ģenerālsekretārs

Horst Lichtner, kurš uzsvēra, ka Latvija kā Pasaules hokeja čempionāta rīkotāja ir ieguvusi lielu starptautiskās hokeja sabiedrības uzticību un viņš tic, ka Latvijai izdosies saspringtajos termiņos uzbūvēt lielisku ledus halli.

SIA “ARMS Group” valdes priekšsēdētājs Artūrs Sprudzāns uzsver: “Apzināmies, ka šis ir valstiski svarīgs objekts, jo tieši Daugavas stadiona jaunā ledus halle pildīs treniņu halles funkcijas Pasaules čempionātā hokejā, kas 2021.gadā norisināsies Latvijā. Esam gandarīti būt par vienu no ķēdes posmiem, lai nodrošinātu čempionāta veiksmīgu norisi. Tāpat esam lepni, ka starp pieciem kandidātiem tieši mēs ieguvām tiesības šo projektu realizēt. Saprotot situācijas nopietnību, ka termiņi projektēšanai un būvniecībai ir ierobežoti, paredzam, ka šis būs ļoti aktīvs un dinamisks darba process gan mums, gan pasūtītājam. Jau esam uzsākuši darbus pie projektēšanas uzdevuma izstrādes un mums ir skaidra vīzija par projekta tālāko virzību.”

Daugavas stadiona ledus halle galvenokārt būs paredzēta hokeja, daiļslidošanas, šorttreka un kērlinga treniņprocesiem un sacensībām, kultūras pasākumiem un pulcēšanās vieta Dziesmu un deju svētku dalībniekiem. Ledus halle ir tikai viens no sporta infrastruktūras objektiem, ko uzbūvēs topošajā kultūras un sporta kvartālā gandrīz 11 hektāru platībā. Ir uzsākts darbs pie ilgi gaidītās vieglatlētikas manēžas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes, tuvākajā laikā tiks izsludināti iepirkumi par vieglatlētikas treniņu laukuma, teritorijas labiekārtojuma un centrālā sporta laukuma apliecinājumu karšu izstrādi. 2018.gadā pabeigta pirmā rekonstrukcijas kārta, kuras ietvaros pilnībā rekonstruēta Rietumu tribīne 6609 m2 platībā, no jauna uzbūvētas Dienvidu un Ziemeļu tribīnes, ļaujot palielināt skatītāju sēdvietu skaitu tribīnēs līdz 10 641 iepriekšējo 5560 vietā.

Visi darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir 66 235 846,86 EUR, t.sk., ERAF finansējums 37 487 373,90 EUR, valsts budžeta finansējums 5 547 306,61 EUR, pašvaldības finansējums 1 500 000,00 EUR, privātais finansējums 1 725 309,70 EUR un cits finansējums.