Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta ekspertīze

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta ekspertīze", identifikācijas Nr. DS 2019/5/AK/ERAF

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/28419 līdz 2019.gada 5.novembrim plkst. 09:00

Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28419

IUB paziņojums par līgumu un EIS publicēts 15.10.2019.

 

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu IUB publicēts: 16.12.2019.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "AZ Service", līgums parakstīts 10.12.2019. par kopējo līguma cenu 74 250,00 EUR (bez PVN).

Līgums

Ziņojums

Atbilde uz pretendenta 29.10.2019. uzdoto jautājumu

 

Nolikums_ledus halles buvprojekta ekspertīze

Nolikums un pielikumi ledus halles būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_ledus halles būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Tehniskās_specifikācijas_pielikums_Ledus_halles_būvprojekts_minimālā_sastāvā