Klīnika Piramīda piedāvā ņemt dalību bazmaksas semināros par veselīgu dzīvesveidu

 

Piesakies pats vai aicini pieteikties savus vecākus, vecvecākus, krustmāti vai draugus, ja viņi ir vecumā virs 55 gadiem.
Semināri notiks Daugavas stadions telpās, Augšiela 1:

  • 31. oktobris (ceturtdiena) plkst. 17.15 - 21.15
  • 01. novembris (piektdiena) plkkst. 17.15 - 21.15
  • 07. novembris (ceturtdiena) plkst. 17.15 - 21.15
  • 08. novembris (piektdiena) plkst. 17.15 - 21.15

PIETEIKŠANĀS telefoniski 29124727; 25713215 e-pasts klinika.piramida3@gmail.com