Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi'' , identifikācijas Nr.DS 2021/2/AK/ERAF

__________________________________________________________________________________________________________

2021.gada 1.jūlijā noslēgts līgums ar AS "UPB" "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti teritorijas labiekārtojuma un ārējo inženierkomunikāciju koridora būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" par kopējo līguma cenu EUR  8 964 577.27 (bez PVN).

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Vienošanās Nr.1

__________________________________________________________________________________________________________

Saskaņā ar 2021.gada 8.jūnija Iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.23 , līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “UPB” par līguma cenu 
8 964 577,27 EUR (bez PVN).

Lemums par iepirkuma rezultātiem 09 06 2021

Protokols Nr_23_2021 06 04_pied vert rezultatu apstrprin maneza prec

__________________________________________________________________________________________________________

Izsludināti grozījumi EIS sistēmā 19.03.2021

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51447 līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst. 10:00  

- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51447 

__________________________________________________________________________________________________________

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51447 līdz 2021.gada 22.martam plkst. 10:00  

- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51447 

 

 EIS publicēts 12.02.2021

Uzmanību! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

 __________________________________________________________________________________________________________

EIS precizējumi 01.04.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.februārī

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 2.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 4.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 5.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 8.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 9.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 10.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 11.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 15.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 16.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 18.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 30.martā

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 31.martā

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 1.aprīlī

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 6.aprīlī

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums LATVISKI

Nolikums ANGLISKI

__________________________________________________________________________________________________________

Papildus informācija Pretendentiem

PLANI_15_05_2020
SIENAS GRĪDAS JUMTS 19_03_20 2007
MBP_genplans_20_05_2020_rev1 (1)
Fasades_14_05_2020

Daugavas griezums plāns DWG

GT_Daugavas_stadions_print

GT_Daugavas_stadions_view

__________________________________________________________________________________________________________

Pēc grozījumiem

Nolikums_konsolidēts

Nolikums_Vieglatletikas manēža ar multifunkcionalitāti konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija_Vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura_konsolidets 18032021 EN

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma projekts konsolidets 18032021

 

Daugavas griezums plāns (1)

MBP_genplans_20_05_2020_rev1 (1) (1)

PLANI_15_05_2020 (1)

Fasades_14_05_2020 (1)

SIENAS GRĪDAS JUMTS 19_03_20 2007 (1)

 

TS Pielikums Nr.18 Ledus halles un Centrālās tribīnes inženierkom_sistēmu saraksts PDF

TS Pielikums Nr.18 Ledus halles un Centrālās tribīnes inženierkom_sistēmu saraksts EXCEL

 

Ģeotehniskās izpētes pārskats_print

Ģeotehniskās izpētes pārskats_view

 

TS.GP5 LAbiekartojuma plans4 (1)

TS.GP5A LAbiekartojuma plansIZM (1)