Piepūšamās atrakcijas uz nomu

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedāvā iespēju nomāt bērnu izklaides piepūšamo atrakciju.

Atrakcijas paredzēta ne vairāk kā 15 bērniem līdz 14 gadu vecumam. 

Piepūšamās atrakcijas izmēri:

9m x 9m, augstums 5m

Pieslēgums 220v, 2 kw

 

Nomas maksa EUR 120,00 dienā

Sīkāku informāciju par piepūšamās atrakcijas nomu var saņemt Daugavas stadiona Administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Kontaktpersona: Kārlis Trankalis, mob. +371 20084087

e-pasts: karlis.trankalis@lnsc.lv