Rīgā būs jauna Komandu sporta spēļu halle

Daugavas stadions izsludinājis iepirkumu par jaunas Komandu sporta spēļu halles būvniecību
Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99 C.

2022.gada 8.martā izsludināts būvdarbu iepirkums par jaunas Komandu sporta spēļu halles
būvniecību Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99 C halles izbūvi, piedāvājumus pretendenti var iesniegt līdz
2022.gada 14.aprīlim. Būvdarbu paredzamais termiņš - 12 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas,
paredzamā līguma summa 12 896 600.00 EUR.

Projekts paredz jaunas Komandu sporta spēļu halles būvniecību ar kopējo telpu platību 12 160,2 m 2
un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Halles būvapjoms paredzēts ar 6 virszemes stāviem un
vienu pazemes stāvu. Halles pirmajā stāvā paredzēta sporta zāle ar trīs laukumiem basketbolam,
volejbolam, handbolam, florbolam un futzālam, atbilstoši starptautiskajām sporta organizāciju
prasībām, iekļaujot ģērbtuves, noliktavas un palīgtelpas. Halles augšējos stāvos (2.-5. stāvs) paredzēta
dienesta viesnīca, skatītāju tribīnes, trenažieru zāle, balkoni, administratīvās telpas, kafejnīca un
palīgtelpas.