Sākti darbi projekta "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi" ietvaros.

Ir sākušies darbi pie projekta "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi". Šobrīd norisinās saistītie vienkāršotie projekti un būvdarbi, kas sevī ietver demontāžas darbus un atsevišķu ārējo tīklu izbūvi. Tie ir pirmie soļi, kas tiek sperti pretim jaunajai vieglatlētikas manēžai. Vieglatlētikas manēža top ERAF atbalstītā projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" (ID Nr. 5.6.1.0/17/l/001) ietvaros.

#lnsc #eraf #esfondi