Turpinās darbi pie projekta "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi"

Turpinās darbi pie projekta "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi". Ir veikti pirmie sagatavošanās darbi, demontāža un ārējo tīklu izbūve, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt vieglatlētikas manēžas būvdarbus. Vieglatlētikas manēža top ERAF atbalstītā projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" (ID Nr. 5.6.1.0/17/l/001) ietvaros.

#lnsc #eraf #esondi #daugavasstadions