SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" 11.06.2023. izsludina atklāta konkursa iepirkumu “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” (Atkārtots) ID Nr. LNSC 2023/7/AK/ERAF.