"Teritoriju un tualešu telpu uzkopšanas pakalpojums LNSC objektā - Daugavas stadionā Rīgā, Augšiela 1 uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumu norises periodu", identifikācijas Nr. LNSC 2023/8.

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā iepirkumu "Teritoriju un tualešu telpu uzkopšanas pakalpojums LNSC objektā - Daugavas stadionā Rīgā, Augšiela 1 uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumu norises periodu", identifikācijas Nr. LNSC 2023/8.

- Pretendenti pieteikumus var iesniegt elektroniski  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21082 līdz 2023. gada 29. jūnijam plkst. 9:00 .
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apjomā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103586


Noslēgts līgums!

Līgums


Nolikums

1 pielikums Tehniskā specifikācija

2 pielikums Tehniskais un finašū piedāvājums

3 pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā

4 pielikums Līguma projekts

5 pielikums Pretendenta pieredzes apliecinājums

22.06.2023. Atbildes uz pretendenta jautājumu