Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas būvdarbi turpinās.

Līguma projekta "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi" ietvaros turpinās būvdarbi.

Vieglatlētikas manēža top ERAF atbalstītā projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" (ID Nr. 5.6.1.0/17/l/001) ietvaros.

#lnsc #upb #eraf #esfondi #daugavasstadions