Teritorijas labiekārtošana (Centrālais pulcēšanās laukums, t.sk.,transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumi, apgaismojums, apzaļumošana, u.c.), identifikācijas Nr. LNSC 2023/9/AK/ERAF.