LNSC labo nodomu diena – Ziedo asinis no sirds

Pirmdien, 11.septembrī aicinām Tevi piedalīties mūsu kopīgā Latvijas Nacionālais sporta centrs LABO NODOMU DIENĀ, kad sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru aicinām Tevi nebūt vienaldzīgam un palīdzēt, un ZIEDOT ASINIS NO SIRDS

Specializētais Valsts asinsdonoru centra izbraukuma autobuss ar profesionālo medicīnas personālu 11. septembrī, laikā no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00, strādās mūsu Latvijas Nacionālais sporta centrs sporta bāzē pie Daugavas stadiona, Daugavas ledus halles un šobrīd būvdarbu procesā esošās jaunās daudzfunkcionālās vieglatlētikas manēžas.

Pievienojies mums, jo viena asins ziedošana reize var izglābt dzīvību 3 cilvēkiem!

Kļūsti par asins donoru!

#eraf #esfondi #lnsc #vadc #daugavasstadions #daugavasledushalle #daudzfunkcionalavieglatletikasmaneza #laiksziedot #ziedoasinis #lnsclabonodomudiena