SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina iepirkumu "Vingrošanas iekārtas un multifunkcionāla sporta (mini-pitch) laukuma piegāde un montāža", identifikācijas Nr. LNSC 2023/13/ERAF.