SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina iepirkumu "Saimniecības preču, remontmateriālu un dārzkopības preču piegāde", identifikācijas Nr. LNSC 2023/10.

Noslēgts līgums 

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "Teritorijas labiekārtošana (Centrālais pulcēšanās laukums, t.sk.,transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumi, apgaismojums, apzaļumošana, u.c.)", identifikācijas Nr. LNSC 2023/9/AK/ERAF.

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS 

Pages