Kontakti

Latvijas Nacionālā sporta centra rekvizīti:

SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs"
Augšiela 1, Rīga, LV - 1009
Mob.tālr.: 27291471
e-pasta adrese: info@lnsc.lv
Reģ. Nr.: LV50003140671
Valsts kase BICTRELLV 22
Konts: LV04TREL9152610000000
AS SEB BANKA (Latvija) UNLALV2X
Konts: LV40UNLA0050009287008
Valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš

 

Iespējas

Iespēja rīkot:
1) sporta sacensības un svētkus
2) futbola spēles amatieru un starptautiskā profesionālu līmenī
3) koncertus, deju un dziesmu uzvedumus, pasākumus

Pages