TELPU IZSOLE

 

 

 

 

 

 

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā, ar kopējo platību 100,2 m2.
Mērķis – sporta nodarbību nodrošināšana.

Vairāk informācijas ŠEIT

 

TELPU IZSOLE

 

 

 

 

 

 

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā, ar kopējo platību 130,2 m2.
Mērķis – kafejnīcas izvietošana un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana.

Vairāk informācijas ŠEIT

LEDUS HALLE

 

 

 

 

Ir noslēgusies iesniegto piedāvājumu vērtēšana atklātā konkursa iepirkumam “Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”. 2019.gada 1.augustā piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti, bet tikai divi no pretendentiem iekļāvās pieejamā finansējuma apjomā. Vērtēšanas rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai “ARMS”.

Pages