Iepirkumi

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "Autostāvvietas pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana", identifikācijas Nr. LNSC 2023/1.
 
- Pretendenti pieteikumus var iesniegt elektroniski  
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21082 līdz 2023. gada 17. martam plkst. 11:00.

- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apjomā var piekļūt  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/97362

Noslēgts līgums 1. iepirkuma daļā!

Līgums

Noslēgts līgums 2. iepirkuma daļā!

Līgums

Nolikums

1. pielikums_Tehniskā specifikācija

2. pielikums_Tehniskais piedāvājums

3. pielikums_Finanšu piedāvājums

4. pielikums_Līguma projekts

5. pielikums_Pieteikums

6. pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

ID Nr. LNSC 2022/7/SK 
Informācija par iepirkumu "EIS":  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94256 
Piegādātājs / izpildītājs: Ingenieurbuero Gurgel und Partner GmbH
Pasūtītājs: SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs"
Iepirkuma procedūra: Sarunu procedūra

SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs” izsludina iepirkumu "Elektroenerģijas piegāde SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” struktūrvienībām DIS ietvaros", identifikācijas Nr. LNSC 2022/6/DIS

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93511 līdz 2022.gada 29.decembrim, plkst.12:00.

Visa aktuālā informācija par Iepirkumu, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ir pieejama Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93511

 

Uzaicinājums

Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1)

Iesniegums (Pielikums Nr.2)

Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3)

Līgums (Pielikums Nr.4)

 

Noslēgtais līgums

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "Autostāvvietas pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana", identifikācijas Nr. LNSC 2022/5. 
 
- Pretendenti pieteikumus var iesniegt elektroniski  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21082 līdz 2022. gada 29. decembrim plkst. 11:00. 
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apjomā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93431.
 
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

 

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" 28.10.2022. izsludina atklāta konkursa iepirkumu “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.

31.01.2023. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.02.2023. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 

 

06.01.2023. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 03.02.2023. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 

 

28.12.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 26.01.2023. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 

 

12.12.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.01.2023. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 
 
05.12.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 13.12.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 25.05.2022. izsludina atklāta konkursa iepirkumu ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/82263 līdz 2022.gada 1. septembrim plkst. 11:00.
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 7.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 16.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 21.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 04.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 11.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 13.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 19.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 26.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 01.08.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 10.08.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 23.08.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 01.09.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/
 

__________________________________________________________________________________________________________

27.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 16.08.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263

__________________________________________________________________________________________________________

22.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.

 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.08.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
 
__________________________________________________________________________________________________________
04.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 25.07.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
22.06.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.07.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
__________________________________________________________________________________________________________
 
 

Nolikums DS 2022 3 AK

Nolikums DS 2022 3 AK PDF

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura

Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta izzina par finansu apgrozijumu

Pielik_Nolik_Nr_4_Finanšu piedavajums

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts

Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija par specialista pieredzi

Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts

Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu izpildes_garantijas nodros_paraugs

Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa nodrosinajuma paraugs

Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts

Pielik_Grozijumi_Nr_1

 

Nolikums DS 2022 3 AK_ENG

Nolikums DS 2022 3 AK_ENG PDF

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija_ENG

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura_ENG

Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta izzina par finansu apgrozijumu_ENG

Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu piedavajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts_ENG

Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta pieredzes apliecinājums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija par specialista pieredzi_ENG

Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista apliecinajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts_ENG

Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja apliecinajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu izpildes_paraugs_ENG

Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa nodrosinajuma paraugs_ENG

Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts_ENG

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 05.04.2022. izsludinājis  atklāta konkursa iepirkumu “Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvuzraudzība, identifikācijas Nr.DS 2022/2/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/79163  līdz 2022.gada 27.aprīlim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/79163

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.04.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_KSH būvuzraudzība PDF
Nolikums_KSH_būvuzraudzība WORD

Nolikuma 1.pielikums_Tehniskā specifikācija
Nolikuma 2.pielikums_Pieteikums
Nolikuma 3.pielikums_Pretendenta izziņa par finanšu apgr
Nolikuma 4.pielikums_Finanšu piedāvājums
Nolikuma 5.pielikums_Līguma projekts
Nolikuma 6.pielikums_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma
Nolikuma 7.pielikums_Informācija par speciālista iepriekšējo pieredzi
Nolikuma 8.pielikums_Sertificēta speciālista apliecinājums
Nolikuma 9.pielikums_Apakšuzņēmēja apliecinājums

 

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklāta konkursa iepirkumu ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve”  izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/1/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/75874 līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/75874  

__________________________________________________________________________________________________________

Iepirkuma komisija 09.05.2022. pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.

12 05 2022 Noslēguma ziņojums

__________________________________________________________________________________________________________

13.04.2022. izsludināti grozījumi, pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/75874 līdz 2022.gada 6.maijam plkst. 11:00  

Konsolidets Nolikums komandu sporta spelu halles jaunbuve

Konsolidets Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija

Konsolidets Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts
__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 21.03.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 23.03.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 28.03.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 04.04.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 06.04.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 07.04.2022

Atbilde ieinteresētājiem piegādātājiem 08.04.2022
 

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums komandu sporta spelu halles jaunbuve WORD
Nolikums komandu sporta spelu halles jaunbuve PDF
Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta izzina par finansu apgrozijumu
Pielik_Nolik_Nr_4_Finanšu piedavajums
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta pieredzes apliecinājums
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija par specialista pieredzi
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista apliecinajums
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja apliecinajums
Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu izpildes_garantijas nodros_paraugs
Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa nodrosinajuma paraugs
Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu 9.panta kārtībā „Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/11

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66568 līdz 2021.gada 2.decembrim plkst. 12:00

Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/66568

__________________________________________________________________________________________________________

16.12.2021. noslēgts līgums ar SIA "Sporta sistēmas" par trenažieru piegādi un uzstādīšanu Daugavas ledus hallei par līguma summu EUR 14 000,00 (bez PVN)

Līgums

Noslēguma ziņojums

_________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_trenažieru piegade_uzstādīšana Daugavas ledus hallei PDF

Nolikums_trenažieru piegāde_uzstādīšana Daugavas ledus hallei WORD

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums

3_pielikums_Finanšu piedāvājums

4_pielikums_Līguma projekts

5_pielikums_Pieteikums

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums​

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu 9.panta kārtībā „Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/10

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66416  līdz 2021.gada 26.novembrim plkst. 12:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/66416

__________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums 17.11.2021. pārtraukts, jo nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

__________________________________________________________________________________________________________

 
 

Nolikums_trenažieru piegāde_uzstādīšana Daugavas ledus hallei WORD​

Nolikums_trenažieru piegāde_uzstādīšana Daugavas ledus hallei PDF

1.pielikums Tehniskā specifikācija​

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums​

3_pielikums_Finanšu piedāvājums​

4_pielikums_Līguma projekts​

5_pielikums_Pieteikums​

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums​

 

Pages