Iepirkumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Zāliena kopšanas un atjaunošanas darbi Daugavas stadiona futbola laukumā", identifikācijas Nr. DS 2019/2.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 13.maijam plkst. 10:00 VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, Augšielā 1, Rīgā, LV-1009.

Informatīvas paziņojums ievietots: 25.04.2019.

 

Uzvarētājs: SIA “Galantus”, reģ.nr. 41203011879

Piedāvātā cena: 41 990,00 EUR (bez PVN)

Informatīvais paziņojums IUB ievietots: 06.06.2019.

Līgums_zāliena_kopšanas_un_atjaunošanas_darbi

LĒMUMS_17.05.2019.

 

 

Protokols Nr_3_2019 05 17

Nolikums_Zaliena kopsana un atjaunosana_Daugavas stadions_DS2019_2

Nolikums_Zaliena kopsana un atjaunosana_Daugavas stadions_DS2019_2

Pielikums Nr_2_Finansu piedavajums_DS2019_2

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Telpu uzkopšanas pakalpojumi", identifikācijas Nr. DS 2019/1.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 30.aprīlim plkst. 10:00 VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, Augšielā 1, Rīgā, LV-1009.

Informatīvas paziņojums ievietots: 12.04.2019.

 

Uzvarētājs: SIA "Cander Serviss", reģ.nr. 40003916976
Piedāvātā cena: 41 990,00 EUR (bez PVN)
Informatīvais paziņojums IUB ievietots: 06.06.2019.

LĒMUMS_2019 05 09

Līgums_Cander_Serviss

 

Protokols Nr_4_2019 05 09

Atbildes uz pretendentu jautājumiem_2019 04 26

Nolikums_TS_telpu uzkopšanas pakalpojumi_2019 04

Nolikums Telpu uzkopšanas pakalpojumi_DS 2019_1

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/1/AK/ERAF

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 10.jūnijam plkst. 10:30 www.eis.gov.lv

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.04.2019., IUB publicēts 05.04.2019.

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem www.iub.gov.lv publicēts: 23.06.2019.

LĒMUMS

 

Grozījumi Nr. 1, IUB publicēti 18.04.2019.

Grozījumi par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 27.05.2019., IUB publicēti 09.05.2019.

Grozījumi Nr.2, ES OV nosūtīts 21.05.2019, www.eis.gov.lv publicēts 21.05.2019.

Grozījumu Nr.2 dokumentācija:

 

1A_pielik_Noteikumi_teh_pied_sagatavosanai

3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums

3A_pielik_Nolik_Fin_pied_tame_veidne

5_piel_Nolik_Atbildigo_spec_saraksts

10_pielik_Nolik_Saistibu izp_Garant_paraugs

Lēmums Nolikums_grozijumi Nr2_Ledus_Halle_20052019

Lēmums_Nolikums_2.grozijumi_20052019

Nolikums_Ledus_Halle_2.grozijumi_20052019

Nolikums_Ledus_Halle-ar-IUB_atzinuma_labojumiem_uz_20052019

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_labojums20052019

Pielik_Nolik_Nr_12_Ligums_20052019

Pielik_TS_Nr_24_TEP_Siltumizvele 20052019

Pielik_TS_Nr_25_UPP 20052019

Pielik_TS_Nr_26_Koki_novertejums_buvn ietekmi 20052019

Pielik_TS_Nr_27_Koka parstadisanas iespejas 20052019

TS_pielik_Nr_28_ Koku stadijumi 20052019

 

 

Atbilde uz 08.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 09.04.2019. jautājumu par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 10.04.2019. jautājumu par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 23.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu 

Atbildes uz 26.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 29.05.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 03.06.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu 

 

Nolikums_grozijumi_Ledus_Halle_12042019

Grozījumi_1_ledus_halle_nolikums_12042019

Grozījumi_1_ledus halle nolikums 12042019

Grozijumi-1_Nolikums_Ledus_Halle_12042019

Grozijumi_2_pielik_Nolik_Pieteik_dalibai atklata konkursa

Grozijumi_3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums

Grozijumi_3A_pielik_Nolik_Finansu piedavajuma tame_veidne

Grozijumi_8_pielik_Nolik_Apaksuzn_nododamo darbu saraksts

Grozijumi_9_pielik_Nolik_Apaksuznemeja apliecinajums

 

 

Nolikums_Ledus_Halle_03042019

1A_pielik_Noteikumi Tehniska piedavajuma sagatavosanai

2_piel_Nolik_Pieteikums dalībai atklata konkursa

3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums

3A_pielik_Nolik_Finansu piedavajuma tame_veidne

4_pielik_Nolik_Pretendenta pieredzes apliecinajums

5_pielik_Nolik_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts

6_pielik_Nolik_Informācija par speciālista pieredzi 

7_pielik_Nolik_Specialista apliecinajums

8_pielik_Nolik_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts

9_pielik_Nolik_Apaksuznemeja apliecinajums

10_pielik_Nolik_Saistibu izpildes_Garantijas laika garantijas paraugs

11_pielik_Nolik_Pretendenta izzina par finansu apgrozijuma

Nolikums_Ledus_Halle_03042019

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_

Pielik_Nolik_Nr_3B_Grafiks_iereg (1)

Pielik_TS_Nr_3_MBP_PROJEKTS

Pielik_TS_Nr_5_BK_aprekinu_atskaite

Pielik_TS_Nr_6_Energoef_nov_aprekins

Pielik_TS_Nr_13_Koncepcija_RVCSAP

Pielik_TS_Nr_14_RVCSAP PROTOKOLS

Pielik_TS_Nr_15_Telpu apdare

Pielik_TS_Nr_16_Lauk_Apgaism_princips

Pielik_TS_Nr_17_Gaismas aprekins_led_lauk

Pielik_TS_Nr_18_Koku_Novertejums

Pielik_TS_Nr_18_NKMP MBP skanojums

Pielik_TS_Nr_19_Daug_Stad-Ledushalle_TOPO

Pielik_TS_Nr_19A_Daug-Stad-Teritorija

Pielik_TS_Nr_20_Geologija

Pielik_TS_Nr_21_DOP_Skaidrojosais apraksts

Pielik_TS_Nr_22_DOP_Genplans

Pielik_TS_Nr_23_NKMP MBP skanojums

Pielik_TS_Nr_24_TEP_Siltumizvele

Pielik_TS_Nr_25_UPP

Pielik_TS_Nr_26_Koki_novertejums_buvn ietekmi

Pielik_TS_Nr_27_Koka parstadisanas iespejas

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/7.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 10.janvārim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 28.12.2018.

NOLIKUMS

Atbilde uz jautājumu

Informatīvais paziņojums par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/7 rezultātu:
Uzvarētājs: AS "Latvijas Gāze, reģ.Nr.4000300642.
Piedāvātā vienas vienības cena : EUR 0,02295 bez PVN un akcīzes nodokļa.
Informatīvais paziņojums ievietots: 11.01.2019.

LĒMUMS

LĪGUMS

 VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/6.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 21.decembrī, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 10.12.2018.

NOLIKUMS

Atbilde uz jautājumu 13.12.2018.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/6 rezultātu:

Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Informatīvais paziņojums ievietots: 19.12.2018.

LĒMUMS

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Sporta inventāra iegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/5.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 14.decembrī, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.12.2018.

NOLIKUMS

Informatīvais paziņojums par iepirkuma Sporta inventāra iegāde rezultātu:

Uzvarētājs:Rīgas pilsētas J.Bauera IU reģ.Nr.40002037652

Līguma summa līdz:EUR 15 461,03 bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots: 27.12.2018.

LĒMUMS

LĪGUMS

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Elektroniskās laika fiksēšanas iekārtas - fotofiniša piegāde”,

identifikācijas Nr. DS 2018/4.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 11.decembrī, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 30.11.2018.

NOLIKUMS

LĪGUMS

Informatīvais paziņojums par iepirkuma “Elektroniskās laika fiksēšanas iekārtas - fotofiniša piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/4 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA “Rantzows Sport”, reģ.Nr.40003528045.
Līguma summa līdz: EUR 31 620,00 bez PVN.
Informatīvais paziņojums ievietots: 21.12.2018.

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei”, identifikācijas Nr. DS 2018/3/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 19.oktobrim, plkst.10:00.
Informatīvais paziņojums ievietots: 08.10.2018.

NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem 11.10.2018.

Atbildes uz jautājumiem 16.10.2018.

Līgums

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma "Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei", identifikācijas Nr. DS 2018/3/ERAF rezultātu:

Uzvarētājs: Piegādātāju apvienība „ZALKTIS", kas sastāv no dalībniekiem SIA "JR ELEMENTS" ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI, reģ.nr.40003922614; SIA "DR Arhitekti", reģ.nr.40003828029; SIA "MALUS Architects", reģ.Nr.40203036163.

Līguma summa līdz: EUR 39 200,00 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu

Informatīvais paziņojums ievietots: 31.10.2018.

Informatīvais paziņojums par sarunu procedūras “Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. DS 2017/2/SP/ERAF, rezultātu.
Iepirkumu procedūra pārtraukta.
Ievietots: 12.09.2018.
ZIŅOJUMS

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 10.maijam, plkst.10:00, www.eis.gov.lv.

Informatīvais paziņojums ievietots: 26.04.2018.

ATKLĀTA KONKURSA “Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība” NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Laika plāns

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „CMB”, reģ.nr.43603024025.
Līguma summa līdz: EUR 1 542 633,45 bez PVN

ZIŅOJUMS

Līgums

Vienošanās Nr.1 02.12.2019

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr.3

Vienošanās Nr.4

Vienošanās Nr.5

Pages