Iepirkumi

Informatīvais paziņojums par sarunu procedūras “Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. DS 2017/2/SP/ERAF, rezultātu.
Iepirkumu procedūra pārtraukta.
Ievietots: 12.09.2018.
ZIŅOJUMS

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 10.maijam, plkst.10:00, www.eis.gov.lv.

Informatīvais paziņojums ievietots: 26.04.2018.

ATKLĀTA KONKURSA “Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība” NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Laika plāns

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „CMB”, reģ.nr.43603024025.
Līguma summa līdz: EUR 1 542 633,45 bez PVN

ZIŅOJUMS

Līgums

Vienošanās Nr.1 02.12.2019

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr.3

Vienošanās Nr.4

Vienošanās Nr.5

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Komunikācijas stratēģijas izstrāde un komunikācijas pasākumu īstenošana”, identifikācijas Nr. DS 2018/1/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 29.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 08.03.2018.

Komunikācijas stratēģijas izstrāde un komunikācijas pasākumu īstenošanas NOLIKUMS

 

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 21. marts

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 22.marts

Rezultāts:

Informatīvais paziņojums par atklātu konkursu “Komunikācijas stratēģijas izstrāde un komunikācijas pasākumu īstenošana”, identifikācijas Nr. DS 2018/1/AK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Informatīvais paziņojums ievietots: 20.07.2018.

ZIŅOJUMS

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Ēku demontāža un teritorijas sakopšana Augšielā 1, Rīgā”, identifikācijas Nr. DS 2017/3/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 23.oktobrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 12.10.2017.

Nolikums_nojauksana_daugavas stadions_FINAL

TS_ 6.pielikums_APSASITES SHĒMA PĒC 2013.GADA PĀRBŪVES

TS_1.pielikums_002_Ledus halle

TS_2.pielikums Apsekosanas zinojums_002_Ledus halle

TS_3.pielikums_008_kompresoru eka

TS_4.pielikums_Apsekosanas zinojums_008_Kompresoru_eka

TS_5.pielikums

TS_6.pielikums_Katlu pase 1_2

TS_6.pielikums_Katlumājas principālā apsaistes shēma

 

Nolikuma pielikumi:

https://failiem.lv/u/bkeym36p

 

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma “Ēku demontāža un teritorijas sakopšana Augšielā 1, Rīgā”, identifikācijas Nr. DS 2017/3/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: PS „LNK INDUSTRIES Partnership”, reģ.nr.40103292293.
Līguma summa: EUR 169 700 bez PVN.

Pazinojums par lemumu

BŪVDARBU LĪGUMS_LNK_demontaza

Vienošanās par personāla maiņu

Vienošanās par termiņa pagarināšanu

Informatīvais paziņojums ievietots: 27.10.2017.

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklātu konkursu “Rietumu tribīnes pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2017/1/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 09.martam, plkst.11:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 30.01.2017.

 

NOLIKUMS

NOLIKUMS

GROZĪJUMI

 

LĪGUMS ekspertize Firma L4_Gal

Vienošanās par personāla maiņu

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Rietumu tribīnes pārbūves būvprojekta ekspertīze”, iepirkuma identifikācijas DS 2017/1/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: SIA  “Firma L4”, reģ.nr.40003236001.
Līguma summa līdz: EUR 129 980,00 bez PVN.

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Marķētās kurināmās degvielas piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10).
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 9.decembrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 28.11.2016.

 

NOLIKUMS

 

Informatīvais paziņojums par pie iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10) rezultātu:

Uzvarētājs: SIA “Gotika Auto”, reģ.nr.40003165118.

Līguma summa: 3720,00 bez PVN.

 

LĪGUMS

LĒMUMS

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina metu konkursu "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē", identifikācijas Nr. DS 2016/9/MK/ERAF.

Meta piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 18.maija, plkst.17:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"", Augšielā 1, Rīgā, Administrācijā.

Informācija un reģistrācija dalībai konkursā: www.metukonkurss.lv vai daugavasstadions@metukonkurss.lv

Konkursa mērķis: iegūt funkcionāli un arhitektoniski pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Kultūras un sporta kvartāla teritorijas metu (vai apbūves ieceri).

Konkursa priekšmets: apbūves mets (vai apbūves iecere), kas attēlo kompleksu Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē teritorijas telpiskās attīstības koncepciju (vai vīziju). Apbūves iecerei ir jāietver teritorijas kopēja ģenplāna attīstības priekšlikumi, funkcionālie un arhitektoniskie risinājumi Kultūras un sporta kvartāla objektiem un teritorijai. Metu paredzēts tālāk izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

 

NOLIKUMS(ENG)

NOLIKUMS(LAT)

 

Grozījumi nolikumā:
 

NOLIKUMS(ENG)

NOLIKUMS(LAT)

Grozijumi nolikuma_mets_1_23.02.2017

4_1_1_competition_brief_EN_final_consol (18.04.2017)

4_1_1_konkursa_nolikums_konsolideta_18.04.2017

Grozijumi nolikuma_mets_2_18.04.2017

 

ATBILDES:

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_2(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_2

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_3 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_3

Ieinteresētajiem piegādātājiem 15 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 15 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 22 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 22 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 31 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 31 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 13 04 2017(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 13 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 2 24 04 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 2 24 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 24 04 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 24 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 02 05 2017(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 02 05 2017

 

Metu konkursa godalgoto metu devīžu atvēršanas atklātā sēde notiks 2017.gada 20.jūnijā pulksten 13.00,  Latvijas Sporta muzejā, Alksnāja ielā 9, Rīgā.

Sēdē tiks paziņoti atklātā starptautiskā metu konkursa “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” rezultāti. Atklātā sēdē tiks nosaukti godalgotie meti un atklāti godalgoto metu autori.

Sēdē aicināti piedalīties metu piedāvājumu autori, preses pārstāvji un citi interesenti. Ierašanos lūdzam iepriekš pieteikt, līdz 2017.gada 16.jūnija darba dienas beigām rakstot e-pastu žūrijas komisijas atbildīgajai sekretārei Ingai Upenājai (inga.upenaja@daugavasstadions.lv).

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/8/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 5.decembrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 02.11.2016

 

NOLIKUMS

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

SKAIDROJUMS

 

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 8.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Slēgta konkursa pretendentu Nolikums un pievienotie dokumenti atrodami šeit - https://failiem.lv/u/6x8hh339 ,

NOLIKUMS UN DOKUMENTI ZIP FORMĀTĀ

 

Informatīvais paziņojums ievietots 31.01.2017

 

GROZĪJUMI UZAICINĀJUMS BŪVUZRAUDZĪBA _1_23022017

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Informatīvais paziņojums ievietots 24.02.2017

 

 

Grozijumi nr2.

Ieinteresētajiem piegādātājiem 07 03 2017

PRETENDENTU KONKURSA NOLIKUMS

 

Informatīvais paziņojums ievietots 8.03.2017

 
 

Informācija pretendentiem!

Slēgta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/8/SK/ERAF pretendentu nolikumā ir veikti grozījumi, kā arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 22.marta, plkst.10:00.

 

 

Līgums_buvuzraudziba PMG (1)

Informatīvais paziņojums ievietots 18.04.2017

 

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Tribīņu pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2016/7/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 5.decembrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 02.11.2016.

 

NOLIKUMS

ATBILDES (11.11.16)

ATBILDES (25.11.16)

ATBILDES (1.12.16) Nr.1

ATBILDES (1.12.16) Nr.2

ATBILDES (2.12.16)

SKAIDROJUMS

 

 

Rezultāts:

Informatīvais paziņojums par slēgtu konkursu “Tribīņu pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2016/7/SK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Informatīvais paziņojums ievietots: 29.12.2016. 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/6/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 10.oktobrim, plkst.11:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

NOLIKUMS

ATBILDE 19.09.2016

Rezultāts:
Informatīvais paziņojums par slēgtu konkursu “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/6/SK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Informatīvais paziņojums ievietots: 29.09.2016. 

Pages