Iepirkumi

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta sešpadsmitās daļas 1. punktu.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Apsardzes pakalpojumi " (iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/1/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Safety Solutions", reģ.nr.40103367494.
Līguma summa: EUR 11748 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkārtnē Rīgā" juridiskā ietvara izstrāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/9/B).

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 10.janvārim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 18.12.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma Programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkārtnē Rīgā" juridiskā ietvara izstrāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/9/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Ernst&Young Baltic".
Līguma summa: EUR 72 150,00 bez PVN.
 

Nolikums

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Daugavas stadiona tribīnes 1.līmeņa pārklāšana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/8).
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 4.novembrim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 24.10.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Daugavas stadiona tribīnes 1.līmeņa pārklāšana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/8) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Rūķis", reģ.nr. 46603000217.
Līguma summa: EUR 54537,19 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Degvielas piegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/7).
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 3.novembrim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 22.10.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Degvielas piegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/7) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "LUKoil Baltija R".
Līguma summa: EUR 7880,99 bez PVN.

Līgums

Paziņojums par lēmumu
Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklātu konkursu „Zālāja aizsargseguma piegāde", identifikācijas Nr. DS 2014/6/AK, identifikācijas Nr. DS 2014/6/AK.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 13.novembrim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.10.2014.

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Zālāja aizsargseguma piegāde", identifikācijas Nr. DS 2014/6/AK rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „OK Būvmateriāli", reģ.nr.40003384498.
Līguma summa: EUR 493 800,00 bez PVN.

Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Būvju tehniskās apsekošanas veikšana, Paskaidrojumu rakstu ēkas nojaukšanai un Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai un saskaņošanai", identifikācijas Nr. DS 2014/5.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 30.septembrim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 19.09.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Būvju tehniskās apsekošanas veikšana, Paskaidrojumu rakstu ēkas nojaukšanai un Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai un saskaņošanai", identifikācijas Nr. DS 2014/5 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „ASPECTUS".
Līguma summa: EUR 22600,00 bez PVN.

Līgums

Paziņojums par lēmumu
Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Vieglatlētikas sporta inventāra piegāde" (ID DS 2014/4)
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 18.martam plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma "Vieglatlētikas sporta inventāra piegāde" (ID DS 2014/4)
rezultātu:
Uzvarētājs: 1.daļā J.Bauera IU "Gregs"
Līguma summa: EUR 310,08 bez PVN.
Uzvarētājs: 2.,3.,4.,7.daļā Spoleman OÜ
Līguma summa:
2.daļā EUR 890,10 bez PVN
3.daļā EUR 560,70 bez PVN
4.daļā EUR 1018,05 bez PVN
7.daļā EUR 1205,00 bez PVN

Uzvarētājs: 5.,6.,8.,9.daļā SIA "Rantzovs Sports".
Līguma summa:
5.daļā EUR 2290,75 bez PVN
6.daļā EUR 152,35 bez PVN
8.daļā EUR 3064,50 bez PVN
9.daļā EUR 1923,83 bez PVN

Paziņojums par lēmumu
Paziņojums par lēmumu
Līgums
Līgums
Līgums
Atbildes uz jautājumiem
Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Diska/vesera mešanas sektora un kārtslēkšanas sektora piegāde" (ID DS 2014/3)
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 12.martam plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma "Diska/vesera mešanas sektora un kārtslēkšanas sektora piegāde" (ID DS 2014/3)
rezultātu:
Uzvarētājs: 1.daļā SIA "Rantzows Sport".
Līguma summa: EUR 9221,89 bez PVN.
Uzvarētājs: 2.daļā SIA "Sporta halle".
Līguma summa: EUR 15540,00 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Atbildes uz jautājumiem
Nolikums

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta sešpadsmitās daļas 1. punktu.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Apsardzes pakalpojumi ” (iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/1/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Safety Solutions", reģ.nr.40103367494.
Līguma summa: EUR 11700 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi" (ID DS 2014/2)
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 25.februārim plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma "Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi" (ID DS 2014/2) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA 'Rīgas meži, reģ.nr.40003982628.
Līguma summa: EUR 11969,76 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums
Nolikums

Pages