Pakalpojumi

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi
.   SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina izsoli par kafijas automāta tirdzniecības vietas nomu, kas atrodas Daugavas ledus hallē, Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 037 017 5003), un ir ne
Iznomātie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums: 07.07.2022. Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009 Nekustamā īpašuma būves kadastra apzīmējums: 0100 037 017 5003 Telpu platība: 182,99 m2 Lietošanas mērķis: ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Līguma
Zālāja aizsargseguma noma
. VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedāvā iespēju nomāt modulāro dabīgā zālāja aizsargsegumu EventDeck. Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu