Pakalpojumi

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi
. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par divu āra tenisa kortu nomu Daugavas stadiona teritorijā Augšielā 1, Rīgā, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2022/8.   Publikācijas datums – 25.
Iznomātie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums: 12.04.2022. Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009 Nekustamā īpašuma būves kadastra apzīmējums: 0100 037 017 5003 Telpu platība: 50,18 m2 Lietošanas mērķis: izglītības un/vai veselības pakalpojumu
Zālāja aizsargseguma noma
. VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedāvā iespēju nomāt modulāro dabīgā zālāja aizsargsegumu EventDeck. Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu