Pakalpojumi

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi
. SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina izsoli par nedzīvojamās telpas Nr. 34 un Nr.44 nomu, kas atrodas Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 037 017 5003), izsoles identifikācijas Nr.1-16.2/13
Iznomātie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums: 07.07.2022. Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009 Nekustamā īpašuma būves kadastra apzīmējums: 0100 037 017 5003 Telpu platība: 182,99 m2 Lietošanas mērķis: ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Līguma
Zālāja aizsargseguma noma
. SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" piedāvā iespēju nomāt modulāro dabīgā zālāja aizsargsegumu EventDeck. Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu virsmu