Pakalpojumi

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi
. SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atkārtotu izsoli par kafejnīcas telpu nomu, kas atrodas O. Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 004 5718 014), izsoles identifikācijas Nr.1-16
Iznomātie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums: 07.07.2022. Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009 Nekustamā īpašuma būves kadastra apzīmējums: 0100 037 017 5003 Telpu platība: 182,99 m2 Lietošanas mērķis: ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Līguma
Zālāja aizsargseguma noma
. SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" piedāvā iespēju nomāt modulāro dabīgā zālāja aizsargsegumu EventDeck. Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu virsmu